Arriba la 71a edició de Cannes Lions 2024

04/22/2024

El Festival Internacional de Creativitat Cannes Lions és la cita més ineludible del món de la publicitat. Ara, l’organització revela el programa per a la 71a edició de la trobada, que reunirà les ments més creatives del màrqueting i la comunicació del 17 al 21 de juny del 2024 a la Costa Blava.

Más de 150 horas de contenido, de la mano de más de 500 speakers de múltiples áreas de la creatividad se encontrarán en el gran escenario de la publicidad mundial para revelar las últimas tendencias del sector y conocer de cerca los casos de éxito de las mejores marcas. Més de 150 hores de contingut, de la mà de més de 500 speakers de múltiples àrees de la creativitat es trobaran al gran escenari de la publicitat mundial per revelar les últimes tendències del sector i conèixer de prop els casos d’èxit de les millors marques .

Els speakers d’aquesta edició demostraran com la creativitat és capaç de generar negoci i exploraran la innovació que promet revolucionar la indústria com a part dels cinc pilars principals del Festival. El programa incluye nombres como el Chief Brand Officer de P&G, Marc Pritchard, o el escritor Deepak Chopra, y un listado de marcas donde destacan e.l.f. Beauty, Google, Guiness y más. El programa inclou noms com el Chief Brand Officer de P&G, Marc Pritchard, o l’escriptor Deepak Chopra, i una llista de marques on destaquen e.l.f. Beauty, Google, Guiness i més.

En paraules de Natasha Woodwal, directora de continguts de LIONS, aquest programa divers compta amb veus que aportaran diferents perspectives dels reptes mundials. “Entre els ponents hi ha creatius, monjos, còmics, artistes, cineastes, científics, economistes, pronosticadors de tendències i paralímpics: és un reflex del polifacètic món de la creativitat”, explica.

El festival va identificar les àrees clau que més interessen al sector, per crear els cicles de contingut que tindran lloc a Cannes Lions 2024: Insights i Tendències; Innovació; Eines de Creativitat; Talent i Cultures; i Impacte Creatiu.

Simon Cook, director general de LIONS, va assenyalar que aquest elenc de talents de talla mundial «compartirà les idees, els processos i les tècniques que han donat lloc als treballs de més èxit i més premiats, i proporcionarà a la nostra comunitat les eines, les idees i els coneixements definitius que necessiten per impulsar el creixement personal i empresarial».