Tot sobre la Llei d’influencers: un “pegat temporal” o una mesura duradora?

05/07/2024

El govern d’Espanya va aprovar la Llei d’Influencers per regular l’activitat dels creadors de contingut en xarxes socials i protegir els consumidors de publicitat encoberta o nociva. Aquesta normativa s’aplicarà a tots els creadors de contingut que tinguin ingressos anuals de més de 300.000 euros, o que superin el milió de seguidors en alguna xarxa social.

Com assenyala el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei d’Influencers neix amb l’objectiu d’adoptar un marc jurídic actualitzat d’acord amb l’evolució que el mercat audiovisual, la protecció dels usuaris i la competència «amb les mateixes regles del joc» entre els actors que es disputen per una mateixa audiència.

Un dels grans reptes de la normativa era la definició d’influencers, que la Llei ha presentat sobre la base de tres eixos: els ingressos generats, el tipus d’activitat a les xarxes socials i el nombre de seguidors. D’aquesta manera són considerats com a «influencers», són aquells que compten amb ingressos anuals a 300.000 euros a l’any gràcies a la seva activitat audiovisual, que superen el milió de seguidors en una única plataforma, o dos milions de seguidors en el total de la seva activitat en xarxes, o que hagin publicat de manera regular, és a dir 24 o més vídeos a l’any. Aquests hauran d’inscriure’s en els propers dos mesos al Registre Estatal de Prestadors Audiovisuals com a «usuaris d’especial rellevància».

En matèria de publicitat, aquesta normativa busca promoure bones pràctiques publicitàries, ja que els continguts d’influencers a les xarxes socials tenen un alt impacte en l’audiència que les visualitza. A través d’aquesta llei, els influencers estaran obligats a complir la normativa en matèria de protecció de menors i de comunicacions comercials audiovisuals.

Algunes de les obligacions són la identificació del contingut publicitari són: etiquetar de manera explícita tot el contingut publicitari per diferenciar-lo del contingut orgànic o la prohibició de publicitat de productes nocius, com el tabac, l’alcohol o els jocs d’atzar i apostes adreçats a menors edat.