Adéu a les cookies a partir de 2023. Quines alternatives hi ha?

Aquest 2022 serà l’últim any en el que estaran disponibles les cookies ja que desapareixeran per complet a Espanya el 2023. A dia d’avui, ja existeixen navegadors que no consisteixen l’ús de les cookies, però encara s’apliquen a Google Chrome, entre altres.

Però, que passarà un cop no existeixin les cookies?

No et preocupis, el final de les cookies no significarà ni molt menys el final de la publicitat de RTB (Real Time Building) o compra programàtica, de fet, a dia d’avui ja existeixen alternatives per seleccionar espais publicitaris per usuaris on publicar els anuncis.

A aquest article, t’expliquem algunes de les alternatives que han sorgit i ja s’apliquen a dia d’avui:

  • Segmentació contextual: aquesta alternativa es basa en aparellar el contingut de l pagina amb anuncis rellevants, segmentant a través de paraules clau, temàtiques e imatges que es trobi dins del portal web. És a dir, quan l’usuari visiti la pàgina, es mostraran anuncis basats en totes les keywords d’aquella pàgina en concret.
  • Segmentació tòpics: aquesta segona alternativa ha estat creada per Google i es similar a la segmentació contextual però es diferencia perquè recopila dades del usuari durant les tres setmanes posteriors, assignant a casa usuari 300 topis / temàtiques que, a posterior, l’anunciant en podrà seleccionar tres per torbar targets amb afinitats clares pel seu anunci.
  • Universal ID: la tercera alternativa es basa en la substitució de las cookies per l’ID, que és l’identificador personal de casa usuari, englobant els seus possibles múltiples dispositius.
  • First Party Data: per últim, aquesta alternativa es basa en les dades que la pròpia empresa recopila a través de les seves pròpies fonts (web, XXSS, CRM, etc.). Amb aquestes dades, es realitza un retargeting per situar els anuncis amb el seu target objectiu.

Encara que ara tenim aquestes opcions com alternatives, en sorgiran moltes de noves fins que la desaparició de les cookies sigui un fet. Estarem molt atents a totes les novetats per poder comprartir-ho per aquí!