Després de la venda, l’etapa més important del procés de compra

El procés de compra d’un producte o servei es divideix en cinc fases diferents: la fase d’informació, la fase de decisió i comparació, la de compra i, finalment, la fase de postvenda. Aquesta última encarna tant el comportament després de la venda com la fidelitat del client, la qual cosa la converteix en la fase més important i decisiva.

Per a gestionar de la millor manera la postvenda, les empreses han d’assegurar-se primer de mantenir oberts tots els canals de comunicació, ja que la relació entre l’empresa i el consumidor és la clau. Tenir un centre de contacte omnicanal permet als clients donar la seva opinió, expressar les seves preocupacions i pot ajudar les empreses a ocupar-se de les tasques de back office.

Una altra forma efectiva de garantir una experiència postvenda satisfactòria és que l’empresa es posi en contacte amb els clients després de la compra. Encara que pugui semblar lleugerament invasiu al principi, el 60% de les persones enquestades per a l’Estudi de Màrqueting Relacional de Mediapost, van expressar el seu entusiasme per tal acció. Cadascun d’ells va dir que ser contactat just després de la compra els fa sentir benvolguts i els ajuda amb futures compres.