Els marketeros consideren la publicitat en cerques com el canal més precís i rendible

Les previsions quant a la inversió publicitària en cerques per a aquest any apunten al fet que creixerà un 9,6%, arribant a aconseguir els 135.900 milions de dòlars.

“La cerca ha crescut en l’última dècada, ja que els professionals han posat un major èmfasi en la publicitat relacionada amb el rendiment per a augmentar el retorn de la inversió: poques estratègies de màrqueting exclouen un element de cerca en l’actualitat” comenta James McDonnald, Manager Editor de WARC Data.