La importància de la comunicació en les startups

El ‘I informe sobre els reptes de la comunicació en una startup’ elaborat per Bambu PR llança dades tan interessants com que un gran nombre de startups destina el 20% de la inversió en màrqueting a la comunicació: mitjà social, esdeveniments i comunicació interna. EL 85% dels enquestats consideren que la inversió en Xarxes Socials i PR Digital són dos grans reptes a afrontar en el futur.

Treballar la comunicació d’una manera clara i concisa és fonamental per a transmetre el missatge i presentar les xifres de la startup. El 61% per cent dels enquestats confirma que una estratègia de comunicació adequada li ha permès millorar el seu posicionament i captar més clients.

Els enquestats també coincideixen, en la seva majoria, que el pressupost que destinen o destinarien a la comunicació és el 20% del pressupost del màrqueting.