La ràdio, el mitjà amb més credibilitat

Les notícies falses, els “bulos” a Internet i la credibilitat d’algunes fonts generen desconfiança entre el públic. L’últim Eurobarómetro mostra la confiança dels europeus en els mitjans tradicionals i també en els digitals.

La ràdio, segons aquest baròmetre, s’erigeix com com el mitjà amb major credibilitat entre els ciutadans europeus, aconseguint gairebé el 60% de credibilitat, seguida amb un 51% de la televisió i el 47% de la premsa escrita. Per darrere, mitjans online i xarxes socials.