La televisió és responsable del 71% del benefici generat per publicitat

La televisió ha mostrat la seva capacitat de resiliència d’ entre tots els mitjans digitals actuals. La inversió en aquest mitjà segueix sent quantiosa i així ho reflecteixen les xifres del ROI. Un estudi realitzat per Thinkbox determina que aquesta publicitat genera un retorn mitj`s de la inversió de 4.77 euros per euro invertit.

No solament això, sinó que la televisió és el mitjà publicitari més efectiu tant a curt com a llarg termini. Si obrim el ventall a la proporció de campanyes rendibles en els diferents mitjans la televisió encapçala el rànquing, seguida de la ràdio, el mitjà imprès, el video online i el display.