Les pimes que tanquen no compten amb un pla de màrqueting

descarga (1)

Segons el III “Informe de Marketing en les PYMES españolas”, elaborat per Prensa y Comunicación, el 87% de les pimes que es van tancar el 2018 no comptava amb un pla de màrqueting professional i amb previsió a dotze mesos. Un pla de màrqueting és essencial per a aquelles empreses que volen fer rendible la comercialització dels seus productes o serveis, determina els recursos i mitjans que es necessiten per assolir els objectius i veure si s’estan aconseguint davant un mercat cada vegada més exigent i canviant.