Mantenir la comunicació en temps de COVID-19

El moment excepcional que estem vivint està obligant les empreses a introduir nous models de treball, nous procediments i formes alternatives de comunicació. Aquestes noves eines al nostre abast faran més senzilla la comunicació i la fluïdesa dels missatges entre els professionals d’una empresa que treballin telemàticament.

El teletreball s’ha implantat gairebé totalment en tots els àmbits laborals que així ho permeten. En concret en el que a comunicació es refereix. El coronavirus ha generat una  nova agenda  informativa que se centra en la cobertura total de la pandèmia des de tots els àmbits: sanitari, econòmic, social, laboral, etc. Aquesta cobertura mediàtica és possible gràcies a les mesures de control i seguretat enfront de possibles contagis implantades en els mitjans.

Pel que fa a la comunicació interna de les empreses, es fa més palesa que mai la necessitat del teletreball i de la comunicació entre tots els membres de l’empresa. La comunicació constant amb els empleats és imprescindible per a mantenir-los informats en tot moment i en temps real de qualsevol canvi.