Segon EGM 2019: Creixen Internet i Exterior

El mitjà amb més penetració a Espanya continua sent la Televisió, encara que la seva posició de lideratge es debilita una mica amb unes xifres per sota de la primera onada. La seva penetració és d’un 84,7%, per sota del 86,1% anterior. Exterior es manté en la segona posició, i el seu nivell de penetració puja d’un 80% fins a un 81%. Però Internet no alenteix el seu creixement i continua en la tercera plaça del rànquing de mitjans amb un 80,2% de penetració. Pel que fa a les dades referides als mitjans impresos i de mitjans radiofònics generalistes no hi ha massa sorpreses respecte al període anterior.