Tendències en marques i consumidors en temps de Covid-19

La crisi del coronavirus està generant noves tendències en els consumidors i també en les marques. Segons els experts, aquestes tendències giraran entorn de la flexibilitat de les estratègies, l’anticipació i el compromís amb el consumidor.

La crisi que s’està vivint des de fa algunes setmanes i que genera canvis constants diaris implica també transformacions en les marques i les seves estratègies. Anticipar-se pot ajudar a millorar les reaccions dels consumidors i tenir més control sobre les seves reaccions. I és que el compromís amb la societat els està fent aflorar el seu costat més pròxim i col·laboratiu amb una situació que ens afecta a tots.

En els consumidors les tendències clau seran la cerca de la seguretat, la confiança, el benestar i la conscienciació. Els hàbits han canviat radicalment i es fan notar sobretot en la digitalització i els nous hàbits de consum online.